Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (8669)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5350)
Xilafət yoxsa Xurafat (4744)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4126)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4026)
Düzgün etiqadın şərhi (3915)
Lumatul İtiqad (3848)
İxlas kəliməsinin fəziləti (3676)
Sübh namazının vaxtı (3278)
Mushafu Muallimit-Təcvid (2894)