Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9614)
Təravih namazı rukətlərin sayı (5927)
Xilafət yoxsa Xurafat (5287)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4751)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4610)
Düzgün etiqadın şərhi (4479)
Lumatul İtiqad (4449)
İxlas kəliməsinin fəziləti (4236)
Sübh namazının vaxtı (3720)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3327)