Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (9885)
Təravih namazı rukətlərin sayı (6184)
Xilafət yoxsa Xurafat (5543)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (4980)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (4836)
Düzgün etiqadın şərhi (4705)
Lumatul İtiqad (4667)
İxlas kəliməsinin fəziləti (4476)
Sübh namazının vaxtı (3952)
Mushafu Muallimit-Təcvid (3425)