Ad:      Düzgün etiqadın şərhi
Bölmələr:      Əqidə
Kitabın nömrəsi:      3
Müəlliflər:      İmam İsmail bin Yəhya əl-Muzəni
ISBN-10(13):      Pdf
Yayınlayan:      Əşyab əl-Qubavi əş-Şafi
Yayınalma tarixi:      2010-04-17
Nəşr:      www.favaid.com
Səhifələrin sayı:      19
Ölçüsü:      388.00 KB
Reyting:      0 
Şəkil:      no-img_eng.png
Kitab:      Endir
Təsviri:     

 

 

 

Bəzi əlyazmalarda "Aqidətul-İməmil-Muzəni" adı ilə qeyd olunmuş bu kiçik əqidə kitabı əhli-sünnətin böyük imamlarından biri Şeyxul-İslam Muhamməd bin İdris əş-Şafi'nin məşhur tələbəsii və katibi, digər böyük alim İmam ət-Tahavi'nin dayısı olan İmam Əbu İbrahim İsmail bin Yəhya bin İbrahim əl-Muzəni'nin etiqadını təmsil edir. Bu kitab kiçik həcmdə olsa da bir daha nümayiş etdirir ki, sələf və onlara yaxın bir zamanda yaşamış ümmətin imamlarının tutduqları əqidə bir olmuşdur və onlar bu əqidəni səhabələrdən miras alıblar. Onlar şəriətin zahirinə iman gətirərdilər və kəlam elmini şiddətlə qınayardılar.

 

 

 
Please past text to modal

Kitabxanada axtarış

Açar sözlər axtarın: 
Bölmə:

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (15697)
Təravih namazı rukətlərin sayı (10611)
Xilafət yoxsa Xurafat (10037)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (9696)
Lumatul İtiqad (9489)
İxlas kəliməsinin fəziləti (9129)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (9066)
Düzgün etiqadın şərhi (8951)
Sübh namazının vaxtı (7867)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (7160)