Ad:      İmam əş-Şafinin əqidəsi
Bölmələr:      Əqidə
Kitabın nömrəsi:      4
Müəlliflər:      Muhamməd bin Rasul əl-Bərzənci
ISBN-10(13):      Pdf
Yayınlayan:      Əşyab Qubavi
Yayınalma tarixi:      2010-08-20
Nəşr:      www.favaid.com
Səhifələrin sayı:      40
Ölçüsü:      578.00 KB
Reyting:      0 
Şəkil:      no-img_eng.png
Kitab:      Endir
Təsviri:     

 

 

 

İmam əş-Şafinin əqidəsini qısa şəkildə özündə cəm edən bu kitab sünni əqidəsini öyrənmək üçün susuz olan müsəlmanlar üçün səhralıqda nadir tapılan bir vahə kimidir. Kitabın müəllifi öz zamanında Mədinə şəhərində şafi'i üləması arasında müfti olub. Kitabı da özünün dediyi kimi bidət əhlinə qarşı bir cavab olaraq yazmışdır. Lakin kitab əhli-sünnətin imamı əş-Şafi'nin bütün əqidəsini əhatə etmir. Buna baxmayaraq öz mövzusunda misli olmayan bir kitabdır.

 

 

 
Please past text to modal

Kitabxanada axtarış

Açar sözlər axtarın: 
Bölmə:

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (15620)
Təravih namazı rukətlərin sayı (10562)
Xilafət yoxsa Xurafat (9987)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (9611)
Lumatul İtiqad (9407)
İxlas kəliməsinin fəziləti (9041)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (9016)
Düzgün etiqadın şərhi (8895)
Sübh namazının vaxtı (7820)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (7115)